Tegevmeeskond

JUHATUSE ESIMEES Aule Kikas

Tegevusgrupis on minu rolliks organisatsiooni esindamine ja maaelu edendamisel kaasarääkimine. Nt olen LEADER Liidu liikmesesindaja, Eesti Külaliikumine Kodukant liige. Nelj aValla Kogus Juhin 12 liikmelist juhatust ja suhtlen maaelu arengu teemadel 42 ühingu liikmega. Olen kirglik külaelu eestvedaja, tugija ja toimetaja. Vabaühenduse hingeelu ja toimetulekuvõimalused, nii projektivahendite, kui ka omatulu teenimise näol on teemad, kus oskan anda nõu ja pakkuda tuge. Pikaajalise külaliikumise liikmelisus ja aktiivgrupis osalemine on andnud teadmise, kuidas uuete külade rahvast liita ja iidsete külade elanikke tegutsemislust taas lõkkele puhuda. Minu jaoks pole kauge ka ettevõtlusteema, seega minu poole võib pöörduda nii LEADER meetme kui ka külaelu edendamise teemadel. 

KONTAKTID: Telefon: 5253128 e-post: aule@4kogu.ee

TEGEVJUHT Annika Jõks. 

Minu ülesanded on seotud põhiliselt tegevusgrupi haldamisega, strateegia rakenduskavade koostamise ja elluviimise ning seirega. Lisaks katsun panustada Leader Liidu tegevusse erinevates töörühmades osaledes. Oman nii ettevõtlus- kui andragoogi haridust ning pikaajalise LEADER ja alustava ettevõtluskonsultandi kogemuse ja täiskasvanute koolitusspetsialistina oskan pakkuda nõuandeid ettevõtlusprojektide koostamisel ja elluviimisel. Minu tööalaseks kireks on elusstiiliettevõtjad, inimesed, kes oma oskused, hobi ja armastuse soovivad äriliselt realiseerida. Seetõttu arvan, et ei oma tähtsust organisatsiooni vorm, vaid sisu. Ka vabaühenduses on võimalik pakkuda teenuseid/tooteid võrdväärselt äriühinguga. St, konkureerida teatud turusegmendis, luues eelkõige endale "mitteümbrikupalgaline" töökoht ja tubli tegevuse tulemusel palgata lisaks töötajaid. Ka hooajaline töökoht on minu arvates väärt töökoht. 

KONTAKTID: Telefon: 518 7480 (mob); 6150369 (kontoris)  e-post: annika@4kogu.ee

KOORDINAATOR Jako Jaagu

Oman pikaaegset kogemust ettevõtete ja mittetulundusühingute nõustamisel, samuti projektide kirjutamise, hindamise ning elluviimisega. Atesteeritud ettevõtluskonsultant vastavalt Konsultant IV  kutsekvalifikatsiooni nõuetele, kutsetunnistus 035633. 

Motivatsioonist, olen olnud leader-meetme tegevustega seotud selle algusaegadest ehk aastast 2006 ja varem. See on valdkond – kohaliku elu arendamine piirkonna oma inimeste toel – , mis on mulle alati meeldinud ja kus töötamine mind motiveerib. Leader on oma praeguses hetkes oluline maapiirkondade isemajandamiseks  – kogukonnad suunavad ressursse valdkondadesse, mis on neile olulised. Hetkel võiks olla üheks Leader meetme olulisteks valdkondadeks kogukondlik isemajandamine ehk ettevõtluse toetamine kogukondades, kus on teenuse osutamiseks turutõrge ehk ettevõtetel ei ole motivatsiooni või ei teki piisavat tulubaasi teenuse osutamiseks, aga samas on olemas inimesed kogukonnas, kes on valmis ja nõus sellelaadseid teenuseid osutama. Lisaks külaelu arendamine ja sädeinimeste hoidmine. Samuti on oluline ettevõtluse toetamine ja töökohtade loomine, seda nii üldises mõttes, kui ka valdkondades, mis keskenduvad toidule ning kohaliku tooraine/ressursi paremale ärakasutamisele. Tootmine, töökohad ja lisandväärtuse andmine ning siis teenused ja/või tootmine kombineeritud teenustega.

KONTAKTID: Telefon: 523 0969 (mob); e-post: jako@4kogu.ee