Üldkoosolek kinnitas NVK majandusaasta aruande, 2018 rakenduskava ja koostööprojektid

23. mail Tuula Külakeskuses kogunenud MTÜ Nelja Valla Kogu liikmeskond kinnitas  auditeeritud 2016 majandusaasta aruande. ( Majandusaasta aruanne 2016, audiitori järeldusotsus ja revisjoniakt)

Samuti kinnitati 2018 aasta rakenduskava ja koostööprojektid.

Projekt "LOODE-EESTI ÜHISTURUNDUS"

  • Eesmärk: Piirkondliku koostöö ja sihistatud tegevuste tulemusel on tõusnud piirkonna maine, külastatavus ja ettevõtete majandustulemused.
  • Partnerid: Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Kodukant Läänemaa (koos Läänemaa Turismiga), piirkonna linnad ja arendusorganisatsioonid
  • Tegevused: Trükise väljaandmine (veeb ja print), piirkonna turunduskava koostamine, koolitussari huviobjektide omanikele
  • Kulud ca 40 000 €, omafinantseering igal partneril ca 1000 €. MTÜ Nelja Valla Kogu eelarve projektis: 11 000 €

Projekt "HARJUMAA LEADER TEGEVUSGRUPPIDE ÜHISTEGEVUSED"

  • Projekti eesmärk:  Harjumaa Leader tegevusgruppide ühistegevuste ja kogemuste jagamise tulemusel on suurenenud ettevõtjate ja mittetulundusühingute sünergia ja aktiivsus ning teadlikkus Leader meetmest ja koostöövõimalustest
  • Projekti tegevused: Inspiratsioonisõidud, arenguseminarid, turundusmaterjalide koostamine, turundusüritustel osalmine.
  • Partnerid: Põhja-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda, Lääne- Harju Koostöökogu
  • Eelarve: Projekti kogukulud 61 000 €. NVK eelarve 15 000 €

2018 aasta rakenduskavaga kinnitati taotlusvoorud ja summad alljärgnevalt:

2018 I taotlusvoor 12 -18 veebruar.  avatud Meede 2 "Kogukonna ühistegevuste arendamine" summas 139 714 €

2018 II taotlusvoor 27. august- 02. september. Avatud meetmed:

Meede 3 "Mikroettevõtluse arendamine" summas 130 687,49 €

Meede 4 "Turismiteenuste arendamine ja edendamine" summas 187 429,57 €.