Juhatuse koosolek ja 2018 I taotlusvooru pingerea kinnitamine

Toimumisaeg

Taotlusvooru Meede 2 pingerea kinnitamine.

Kell 16.00-18.00 Saku Pruulikoja I korruse saalis

Päevakord:

  1. 2018 I taotlusvooru pingerea kinnitamine
  2. 2017 majandusaasta aruande ülevaade
  3. Ülevaade siseriikliku projektist „Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundamine“ 
  4. 11.05 toimuva üldkoosoleku päevakorra kinnitamine