Loode-Eesti piirkonna ühisturunduse arutelu Vasalemmas

Toimumisaeg

Loode-Eesti piirkonna ühisturunduse projekti kohtumine kell 14.00

Arutelu:

1. Projekti tulemusena on Loode-Eesti kui turismipiirkond jõudnud uuenemise etappi ja märgitud vähemalt kahel juhul valimis. (Anneli Haabu uurimustöös toodud Eesti turismisihtkohtade arenguetappide uuring keskendus stagnatsiooni, uuenemise ja allakäigu etapis olevaid sihtkohti. Loode-Eestit uuringutulemustes valimikus osalejad ühelgi korral ära ei märkinud). 2. Moodustunud klaster tugevatest, motiveeritud panustajatest, kes oma ja Loode-Eesti turismipiirkonna eesmärkide saavutamiseks vajaminevad tegevused teevad ise.

Tegevused:

1. Tugevatest ja motiveeritud turismiettevõtetest klastri moodustamine. Projektis kuni 30 ettevõtjat.

2. Teekondade, turismitoodete (marsruudid) arendamine. (Turismitoodete arendus LoodeEesti piirkonnas) maksimaalselt 8. 3. Turismitoodete turundamine ja müük. Tegevuse sisendid: 1. Projekti juhtimise koordineerimiseks kutsuda osalema organisatsioone, kus on tugev sihtkoha juhtimise kogemus. 2. Turundusetappi jõudes kaasata eksperte turismiturundajaid

3. Lähtumine Ida-Virumaa mudelist ja sisendina kasutada !Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018–2020” toodud tegevusi ning Anneli Haabu poolt toodud ettepanekuid.