Internetiturunduse koolitus ettevõtjale

Toimumisaeg

Internetiturunduse koolitus ettevõtjale

Saue, Saku, Kiili ja Harku valla ettevõtjad saavad soovi korral osaleda internetiturunduse koolitusel „Ettevõtlusele kaasaaitamine läbi internetiturunduse koolituse. Kuidas olla konkurendist parem?", mida rahastab Leader programm (meede 4).

Koolitus toimub koostöös Edunet OÜ-ga, on osalejale tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. 

Koolitus sisaldab kodulehe analüüsi, koolitust, koolitusmappi, lõunasööki, tunnistust, arvutiklassi kasutust ja tasuta parkimist.

 

Koolituse tulemus

  • Analüüsitakse iga osaleva ettevõtte kodulehte ja koostatakse töölehed soovitustega internetiturunduse seisukohast. Ettepanekute eesmärk on jõuda otsingusüsteemides võimalikult kõrgele ja seeläbi aidata kaasa organisatsioonidel tooteid ja teenuseid efektiivsemalt turundada.
  • Koolituse tulemusena on osalejal tekkinud arusaam internetiturunduse olemusest, võimalustest ja vajalikkusest. Suudetakse analüüsida kodulehe struktuuri ja info jaotust ettevõtte seisukohast ning tarbija vajadustest lähtuvalt, saadakse aru kodulehe turundusest ja selle vajalikkusest.
  • Oskus kasutada erinevaid internetiturunduse võimalusi toodete / teenuste pakkumiseks.
  • Oskus kasutada Interneti potentsiaali teenuste / toodete turundamisel, analüüsida tarbija käitumist ja selle järgi võtta vastu õigeid otsuseid
  • Oskus arvestada seaduses tulenevate piirangutega Internetis turundamisel.
  • Oskus arvestada otseturundusel andmekaitseseadusest tulenevate piirangutega.

Toimub neli koolitust, 2 koolitust veebruaris (20 ja 21.02) ja 2 koolitust märtsis (05 ja 06.03), grupis 10 osalejat.

 

Registreerumine ja info: https://www.edunet.ee/ettevotluskoolitus-turundus