Infopäev: Infopäev. Kuidas koostada äriplaani ja projektitaotlust NVK Leader taotlusvooru

Toimumisaeg

Infopäev: Kuidas koostada äriplaani ja projektitaotlust NVK Leader taotlusvooru

O6. mail. 2019 kell 15.00-18.00 Tuula Külakeskuses

KAVA

1. Kuidas koostada head äriplaani?

Jako Jaagu- atesteeritud ettevõtluskonsultant  ja Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht.

Hea äriplaan on see, mis on koostatud investorile, kellelt raha soovid, ja iseendale!

Hea äriplaan sõnul lühike ja konkreetne, kus on aru saada, et taotleja on endale selgeks teinud, kuidas oma lahendusega turule jõutakse ehk kuidas ärini jõutakse. Lisaks on ka finantsprognoos realistlik ja ettevõttele jõukohane. Äriplaan on ju eeskätt mitte ainult hindamiskomisjoni töövahend, vaid ettevõtte tegevusplaan.

2. MTÜ Nelja Valla Kogu 2019 aasta taotlusvooru info 

Annika Jõks- MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine, mille kaudu toetatakse:

  • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
  • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine, mille kaudu toetatakse:

  • Turismiteenuste arendamist;
  • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
  • Turundustegevusi

Kuidas koostada nõuetekohast taotlust, nõuandeid projekti koostamiseks, ehk mille järgi ning kuidas hinnatakse projektitaotlust.

Taotlusvoor avatud e-prias on avatud 26.august- 01.september.

Registreerumine kuni 29 juuli e-posti teel info@4kogu.ee või kodulehe kaudu

Registreeru