2020 taotlusvooru infopäev

Toimumisaeg

MTÜ Nelja Valla Kogu alustab Eesti maaelu arengukava 2014– 2020 Leader-meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2020. aasta rakenduskava meetmele.

Meede 1: Kogukonna investeeringute toetamine

Projektitoetuse dokumentide vastuvõtt 24.–30. augustil 2020 (taotlemine e-pria kaudu)  

Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info kodulehel www.4kogu.ee rubriigis taotlemine.

Infopäev taotlejatele toimub  03. juunil kell 18.00 Tuula Kogukonnakeskuses aadresil Vana-Tuula tee 2, Tuula küla, Saue vald.

Info ja nõustamine tel 5187480, e-post info@4kogu.ee

Registreeru