Kogukondade koostööpäev

Toimumisaeg

Kogukondade koostööpäev 18. märts 2021 Tuula Kogukonnakeskuses 14.00-18.00. KOVide ja kogukondade koostöö kogemused ja vastastikused ootused. Osapoolte nägemus uue perioodi strateegia meetmetest.

  1. Saue vallavalitsuse ja kogukondade esinejad jagavad oma koostöökogemusi  ja tutvustavad kogukonna-, küla- ja kultuurikeskuste kaardirakendust.
  2. Harku kogukondade ümarlaud- 10 aastat koostööd. Parimad praktilised kogemused, edulood ja komistuskivid.
  3. Kogukondade koostööst Saku vallas.
  4. Kogukondade koostööst Kiili vallas.
  5. Uute ideede turg ja ettepanekute koondamine.