2017 II taotlusvoor

Toimumisaeg

MTÜ Nelja Valla Kogu 2017 aasta II taotlusvoor  avatakse 28 august.-03 september.

Avatakse meetmed:

Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine

Meetme eelarve 681 835,75 

toetatakse:

  • Vaba aja veetmise võimaluste laiendamist;
  • Avaliku ruumi kujundamist;
  • Turvalisuse tõstmist

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Meetme eelarve 137 540,00

toetatakse:

  • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
  • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Meetme eelarve 264 090,09

toetatakse:

  • Turismiteenuste arendamist;
  • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
  • Turundustegevusi.

TÄPSEMALT VAATA SIIT