Dokumendid

Alusdokumendid
Strateegia rakenduskava 2018
Strateegia rakenduskava 2017
MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord
Nelja Valla Kogu arengustrateegia aastateks 2015-2020
NVK strateegia rakenduskava 2016
Põhikiri

Aasta: 2017

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Juhatuse koosoleku protokoll
2017 I taotlusvooru pingerida
Juhatuse koosoleku protokoll
Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Üldkoosoleku protokoll Lisa Hindamiskord
Üldkoosoleku protokoll Lisa Tegevuskava 2017 I poolaasta
Üldkoosoleku protokoll
Üldkoosoleku protokoll Lisa 2016 rakenduskava
Üldkoosoleku protokoll Lisa 2017 rakenduskava

Aasta: 2016

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Rakenduskava 2017
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
2016 taotlusvooru taotluste pingerida
Juhatuse koosoleku protokoll
06.09.2016 protokolli lisa koostööprojekti kirjeldus "loode Eesti kohaturundus"
06.09.2016 protokolli lisa Vastsukiri HOL
Juhatuse koosoleku protokoll 09.08.16
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Üldkoosoleku protokoll
Revisjonikomisjoni otus
Majandusaasta aruanded
Kuupäev
Majandusaasta aruanne 2015

Aasta: 2015

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Lisa 2 NVK rakenduskava 2015
Lisa 2 NVK rakenduskava 2016
Lisa 3 NVK tegevuskava 2016 I poolaasta
Üldkoosoleku protokoll
Lisa 1 NVK strateegia 2015-2020
Protokoll
Lisa: Toimekeskkonna analüüs
Majandusaasta aruanded
Kuupäev
Majandusaasta aruanne 2014

Aasta: 2014

Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Protokoll
Juhatuse protokollid
Kuupäev
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll

Aasta: 2013

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll