"Arukad külad, nutikad kogukonnad", Ideekiirendis osalejad on selgunud!

Nelja Valla Kogu piirkonnast valiti projekti "Arukad külad, nutikad kogukonnad"
ideekiirendi kriteeriumitele vastavalt välja järgmised kogukonnaaktiivid:

 • MTÜ Tuula tutulus
 • MTÜ Kangru Küla selts
 • FIE Karme Petrutis
 • Suurupi MTÜ
 • Valingu ja Aila Külaselts
 • MTÜ Eriliste laste varajase toetamise keskus A-Akadeemia
 • MTÜ Lokuti vanad ja noored

Programmi ajakavast:

I etapp – ideekiirendi programmi läbiviimine kogukondadele.

 • Ideekiirendi avaseminar 15.04 Tuula kogukonnakeskuses

       Kandideerimine Ideekiirendi programmi:  kandideerimisvormil.
                  17.- 23. aprill, kuni 23.59

Ideekiirendi arendus päevakud toimuvad:

 • 3.mai kell 12.30 - 18.00 Risti Loomemaja
 • 23.mai kell 12.00 - 18.00 Tuula kogukonnakeskus
 • 13.juuni kell 12.00 - 18.00 Tagametsa loomemaja  

*Ideekiirendi on suunatud motiveeritud kogukondadele, kes soovivad
välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja
kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Ideekiirendi viiakse ellu mitmes moodulis.

Ideekiirendit viib läbi CleanTechEstonia

Programmis osalejatele motivatsioonipäevakud:

 • 23.07.2023  Nelja Valla Kogu piirkonnas
 • 13.08.2023 Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnas
 • 24.09.203 Kodukant Läänemaa piirkonnas

*Motivatsioonipäevakute eesmärk:
● toimuvad kogukondade kohtumised eestvedajate tasandil, et vahetada kogemusi, luua
sidemeid, võrgustikke ning tugevdada külaseltse organisatsiooniliselt;
● osalejad saavad teadmisi ja oskusi, et kogukonnad/külamajad on tulevikus
isemajandavad ja jätkusuutlikud;
● kogukondade eestvedajad on motiveeritud, tugevdatakse võrgustiku tööd ja
kaasamistegevust;

II etapp – innovatsiooniosakute taotlusvooru läbiviimine.
Programmi läbinud kogukonnad saavad võimaluse taotleda toetust innovatsiooniosakute
taotlusvoorust, mis on suunatud ainult programmi läbinud kogukondadele.

 • "Vihmavarjuprojekt " Innovatsiooniosak 

      Kandideerimine: kandideerimisvormil.
      septembris-oktoobris, aeg täpsustub.


* Innovatsiooniosakute vooru eesmärk on anda võimalus ideekiirendi programmi läbinud kogukondadele selles
kavandatud idee algatamiseks või elluviimiseks.

 • Õppereis Iirimaale , Galway piirkond, 12.-16. september

      Kandideerimine: motivatsioonikirjaga

*Õppereisi eesmärk on kogemuste saamine Euroopa LEADER piirkondadest, kus arukate külade temaatikaga on rohkem
tegeletud ja leida programmis osalejatele inspireerivaid näiteid.

Programm jätkub 2024 aastal, toimub 3 motivatsioonipäevakut. 
Õppereis Taani, mai 2024. Lõpuseminar on planeeritud novembris 2024.

Lisaks eelmainitule luuakse piirkondades arukate külade võrgustik
ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) võrgustikuga.

 

Lisainfo ja küsimused projekti kohta:

Nelja Valla Kogu piirkonnas:

Annika Jõks
Tegevjuht
+372 5187480
info@4kogu.ee

Kristiina Adamson
Projektijuht
+372 5112560

LEADER koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” viivad ellu
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa.