Dokumendid

Alusdokumendid
2020 I poolaasta tegevuskava
Strateegia rakenduskava 2019
Strateegia rakenduskava 2020
UUS LEADER MÄÄRUS
“Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018–2020”
Strateegia rakenduskava 2018
Strateegia rakenduskava 2017
MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord
Nelja Valla Kogu arengustrateegia aastateks 2015-2020
NVK strateegia rakenduskava 2016
Põhikiri

Aasta: 2020

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Üldkoosoleku protokoll
Üldkoosoleku protokoll
Üldkoosoleku protokoll Lisa 1
Üldkoosoleku protokoll Lisa 1 Audiitori järeldusotsus
Üldkoosoleku protokoll Lisa 1 Majandusaasta aruanne 2019
Üldkoosoleku protokoll Lisa 2 Taotlusvooru avamine 2020
Üldkoosoleku protokoll Lisa 3 volituste andmine juhatusele
Majandusaasta aruanded
Kuupäev
Majandusaasta aruanne 2019

Aasta: 2019

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Juhatuse koosoleku protokoll, 2019 taotlusvooru pingerida
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Üldkoosolek
Üldkoosolek
Üldkoosolek

Aasta: 2018

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll ja 2018 II taotlusvooru pingerida
Juhatuse koosoleku protokoll. Tehnilise vastavuse protokolli kinnitamine.
Juhatuse koosoleku protokolli lisa Karmen Paju, Anneli Haabu esitlus
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Majandusaasta aruanded
Kuupäev
Sõltumatu vandeaudiitori kindlustatavava töövõtu aruanne
Revisjoniakt
Majandusaasta aruanne 2017
Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Üldkoosoleku protokoll
Üldkoosoleku koosoleku protokolli LISA 4 Loode-EEsti Koostööprojekt
Üldkoosoleku koosoleku protokolli LISA 5 OÜ Tõukari pöördumine üldkoosoleku poole

Aasta: 2017

Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Üldkoosoleku protokolli Lisa 2
Üldkoosoleku protokoll
Üldkoosoleku protokoll Lisa 6 2017 II poolaasta tegevuskava
Üldkoosoleku protokoll Lisa 1 2016 majandusaasta aruanne
Üldkoosoleku protokoll Lisa 2 audiitori aruanne
Üldkoosoleku protokoll Lisa 3 revisjoni otsus
Üldkoosoleku protokoll Lisa 4 NVK Projektitaotlus Loode-Eesti kohaturundus
Üldkoosoleku protokoll Lisa 5 NVK Projektitaotlus Harjumaa Leader Tegevusgruppidekootöö
Üldkoosoleku protokoll
Üldkoosoleku protokoll
Üldkoosoleku protokoll Lisa 2016 rakenduskava
Üldkoosoleku protokoll Lisa 2017 rakenduskava
Üldkoosoleku protokoll Lisa Hindamiskord
Üldkoosoleku protokoll Lisa Tegevuskava 2017 I poolaasta
Juhatuse protokollid
Kuupäev
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Tehnilise hindamise protokoll 2017 II taotlusvoor
Juhatuse koosoleku protokoll
2017 I taotlusvooru pingerida
Juhatuse koosoleku protokoll
Majandusaasta aruanded
Kuupäev
Majandusaasta aruanne 2016

Aasta: 2016

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Rakenduskava 2017
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
2016 taotlusvooru taotluste pingerida
Juhatuse koosoleku protokoll
06.09.2016 protokolli lisa koostööprojekti kirjeldus "loode Eesti kohaturundus"
06.09.2016 protokolli lisa Vastsukiri HOL
Juhatuse koosoleku protokoll 09.08.16
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Üldkoosoleku protokoll
Revisjonikomisjoni otus
Majandusaasta aruanded
Kuupäev
Majandusaasta aruanne 2015

Aasta: 2015

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse koosoleku protokoll
Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Lisa 1 NVK strateegia 2015-2020
Lisa 2 NVK rakenduskava 2015
Lisa 2 NVK rakenduskava 2016
Lisa 3 NVK tegevuskava 2016 I poolaasta
Üldkoosoleku protokoll
Protokoll
Lisa: Toimekeskkonna analüüs
Majandusaasta aruanded
Kuupäev
Majandusaasta aruanne 2014

Aasta: 2014

Üldkoosolekute protokollid
Kuupäev
Protokoll
Juhatuse protokollid
Kuupäev
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll

Aasta: 2013

Juhatuse protokollid
Kuupäev
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll