Elluviidud projektid

Taotlemise aasta: 2018

Loode-Eesti piirkonna ühisturundus

Taotleja: Nelja Valla Kogu MTÜ
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 14 500.00 €
Taotlemise aasta:

LEADER KOOSTÖÖPROJEKT "LOODE-EESTI PIIRKONNA ÜHISTURUNDUS"

Partnerorganisatsiooni nimi ja roll projektis

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu

Juhtpartner, koordineerib keskseid tegevusi, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

MTÜ Nelja Valla Kogu

Projekti partner, osaleb projekti tegevustes, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

Kodukant Läänemaa

Projekti partner, osaleb projekti tegevustes, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

2018 jaanuaris lõppenud projekti raames:

  1. Kaardistati huvipunktid, sealhulgas mitte ainult turismiobjektid ja -ettevõtted, vaid ka omal käel liikuvale turistile olulised punktid nagu bensiinijaam, sularahaautomaat, külapood, tualett jms. 
  2. Anti välja ja levitati esmane turismikaart, mis kajastab ülalnimetatud objekte ning on ühtlasi vajalik ka kohalikule elanikule.
  3. Töötatati välja piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustike ühine turundusplaan Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018-2020. See sisaldab piirkonna olemasolevate ja potentsiaalsete ressursside ülevaadet ning annab suunised, missuguseid teemasid/marsruute/teenuseid on mõistlik eelisarendada ning missuguste sõnumite ja tegevustega piirkonda turundada, arvestades külastajate profiili ja eelistusi ning olemasolevaid objekte ja potentsiaali.
  4. Korraldati ettevõtjatele ja organisatsioonidele koolituste sari. 
  5. Korraldati 05.12.2017 piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate koostööüritus, mis on n.ö. kick-off üritus põhiprojekti ellukutsumiseks. Üritusel anti ülevaade piirkonna turundamise tegevuskavast. 

Koostööprojekti on heaks kiitnud Nelja Valla Kogu üldkoosolek 23.05.2017

 


Taotlemise aasta: 2012

Skatepargi asfaltplatsi ehitamine

Taotleja: Tabasalu Selts
Harku vald
Meede 1
Summa: 45 216.58 €
Taotlemise aasta:

Skatepargi asfaltplatsi ehitamine. Skatepargi elementide ostmine ja paigaldamine.


Õmblusmasinate, tikkimismasina ja triikraud-aurugeneraatori ostmine. Fototehnika ostmine

Taotleja: Mittetulundusühing Nukutuba
Kiili vald
Meede 1
Summa: 2 959.20 €
Taotlemise aasta:

Tänavakultuuri linnalaagri läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Pere Heaks
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 6 982.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja Valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 444.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti juhtimine. Inforeklaamtrükiga meenete valmistamine ja ostmine. Külade tänava värava ostmine ja paigaldamine. Kujundustööde teostamine. Nelja Valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine.


Tehnikaalase suurürituse läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kiilimoto
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 4 639.00 €
Taotlemise aasta:

Taotlemise aasta: 2011

Noortelaagri läbiviimine

Taotleja: Harku Valla Lastekaitse Ühing
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 5 302.00 €
Taotlemise aasta:

Teemapargi detailplaneeringu koostamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Keskkonnamõjude hindamine, teemapargi detailplaneeringu koostamine, teemapargi projekteerimine


Korrastustööd

Taotleja: Ääsmäe Külakogu
Saue vald
Meede 4
Summa: 6 175.00 €
Taotlemise aasta:

Hariliku tamme istikute ostmine. Aiavaaside ostmine. Küla nimesildi valmistamine, transport ja paigaldamine, Infotahvlite valmistamine. Pinkide ostmine. Turvatrakside ja turvaköite ostmine. Prügikastide ostmine. Aiatarvete ostmine. Kopatööde tegemine külatähise paigaldamisel.


Infoviitade rekonstrueerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Tabasalu Looduspark
Harku vald
Meede 4
Summa: 10 230.00 €
Taotlemise aasta:

Avamaa-Redise mänguväljaku võrkpüramiidi soetamine ja paigaldamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 12 645.00 €
Taotlemise aasta:

Laagrikeskus Talu peahoone ehitamine, ehitusjärelvalve teostamine

Taotleja: Sihtasutus Eelk Laagrikeskus Talu
Saku vald
Meede 1
Summa: 50 088.00 €
Taotlemise aasta:

Rehe küüni põranda remont, välikohviku vundamendi, siseseinte ja lava ehitamine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 45 074.88 €
Taotlemise aasta:

Rehe seltsimaja katuse ja fassaadi uuendamine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 45 619.00 €
Taotlemise aasta:

Peahoone ehitustööde teostamine

Taotleja: Sihtasutus Eelk Laagrikeskus Talu
Saku vald
Meede 1
Summa: 50 082.28 €
Taotlemise aasta:

Kiia küla mänguväljaku rajamine

Taotleja: Kiia Küla Noortekeskus
Saue vald
Meede 3
Summa: 31 055.00 €
Taotlemise aasta:

Jõekääru Skatepargi ehitamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 51 129.00 €
Taotlemise aasta:

Suurupi ülemise tuletorni renoveerimisprojekti koostamine

Taotleja: Suurupi Selts
Harku vald
Meede 4
Summa: 5 364.00 €
Taotlemise aasta:

Külade õppereisi sõprusomavalitsusse I etapi läbi viimine

Taotleja: Mittetulundusühing Metsanurme
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 630.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja valla külade päeva projekt

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 468.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa käsitöölaada sümboolikaga T särkide ostmine. Multifunktsionaalsete puffide ostmine. Nelja Valla logode kujundamine. Nelja valla külade päeva projekti juhtimine. Nelja valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine.


Mänguväljaku ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Samm
Saku vald
Meede 3
Summa: 26 763.00 €
Taotlemise aasta:

Nabala palvemaja remonttööde teostamine

Taotleja: Eesti Evangeelne Vennastekogudus
Kiili vald
Meede 4
Summa: 39 430.00 €
Taotlemise aasta:

Laste Disainilaagri korraldamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 353.00 €
Taotlemise aasta:

Kunstivahendid. Laste Disainilaagri korraldamine. Projektijuhtimine.


Väliväljaku II etapi ehitustööde teostamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 3
Summa: 25 534.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja valla simmani korraldamine

Taotleja: Muraste Külaselts
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 287.00 €
Taotlemise aasta:

Koolituse Piirkonna ettevõtjad valmistuvad koostööks läbiviimine

Taotleja: Kiili Ettevõtjate Liit
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 930.00 €
Taotlemise aasta:

Külakeskuse projekteerimine

Taotleja: Ääsmäe Külakogu
Saue vald
Meede 1
Summa: 33 684.00 €
Taotlemise aasta:

Geodeetilise alusplaani ja detailplaneerimgu koostamine


Taotlemise aasta: 2010

Avamaa-Redise mänguväljaku siseteede ja korvpüalliväljaku rajamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 14 503.00 €
Taotlemise aasta:

Vaela Külakoja projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Vaela Külakoda
Kiili vald
Meede 1
Summa: 21 484.00 €
Taotlemise aasta:

Kiili endiste kolhoosikeskuse ruumide remontimine

Taotleja: Kiili Arengu Selts
Kiili vald
Meede 1
Summa: 22 776.00 €
Taotlemise aasta:

Juurdepääsuteede ja parkla projekteerimine

Taotleja: Tuula Spordi- Ja Matkaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 7 800.00 €
Taotlemise aasta:

Tuula spordi-ja puhkeala detailplaneerigu koostamine

Taotleja: Tuula Spordi- Ja Matkaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 8 028.00 €
Taotlemise aasta:

Mänguväljakute rekonstrueerimine

Taotleja: Kodasema Külaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 8 923.00 €
Taotlemise aasta:

Võrkpallivõrk koos antennide ja taskutega V711/SN ostmine. Liiva ostmine mänguväljakule. Karusselli ja varjualuse ostmine ja paigaldamine. Korvpallistatiivi ostmine ja paigaldamine. Lippaia materjali ja värava ostmine. Kiige, istmete, tunneliga ronila ostmine ja paigaldamine.


Rehe seltsimaja projekteerimine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 11 251.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe ratsatalu ratsateraapia hoone projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 1
Summa: 18 602.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 071.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa fassaadivalgustuse paigaldamine, Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp, Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp kivisillutise rajamine, omanikujärelvalve tegemine.


Vääna mõisa tall-tõllakuuri projekteerimine II etapp

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 21 471.00 €
Taotlemise aasta:

Vaela külaplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vaela Külakoda
Kiili vald
Meede 3
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 17 245.00 €
Taotlemise aasta:

Kiili mänguväljaku rajamine

Taotleja: Kiili Varahalduse Sihtasutus
Kiili vald
Meede 3
Summa: 22 944.00 €
Taotlemise aasta:

Hüüru mõisa universaalse spordiväljaku ja ühendusteede ehitamine

Taotleja: Hüüru Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 23 791.00 €
Taotlemise aasta:

Saue valda kohanimetähiste paigaldamine

Taotleja: Mittetulundusühing Maidla Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 4 586.00 €
Taotlemise aasta:

Välja 2 ja Saueaugu 13 projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Välja Selts
Saue vald
Meede 3
Summa: 5 674.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe Ratsatalu harjutusväljaku rajamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Saue vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Vaba aja keskuse külatoa projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa
Saku vald
Meede 1
Summa: 13 437.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa laululava ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 23 008.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa laululava elektritööde tegemine, Vanamõisa laululava helitehnika soetamine, Vanamõisa laululava ehitamine, Vanamõisa laululava istepinkide soetamine.


Rannavolle- ja korvpalliplatsi, mänguväljaku ning kelgumäe rajamine

Taotleja: Sausti Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 14 212.00 €
Taotlemise aasta:

Rannavolle- ja korvpalliplatsi, mänguväljaku ning kelgumäe rajamine, palkidest laua koos varikatusega ehitamine, väli korvpallikonstruktsiooni ostmine


Hüüru Mõisa mänguväljaku rajamine

Taotleja: Hüüru Külaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 15 479.00 €
Taotlemise aasta:

PSM Humala positsioonide avamine, piirete ja trellide paigaldamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Taotlemise aasta: 2009

Saue valla kolme küla puhkeplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 19 888.00 €
Taotlemise aasta:

Vääna Mõisa Tall-tõllakuuride projekteerimine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 1
Summa: 38 347.00 €
Taotlemise aasta:

Puhkeala juurdepääsutee tänavavalgustuse projekteerimine

Taotleja: Luige Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 17 715.00 €
Taotlemise aasta:

Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee projekteerimine

Taotleja: Luige Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 11 217.00 €
Taotlemise aasta:

Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee projekteerimine, Luige aleviku puhkeala juurdepääsutee välisvalgustuse projekteerimine.


Kiili pargiala detailplaneeringu koostamine

Taotleja: Kiili Varahalduse Sihtasutus
Kiili vald
Meede 1
Summa: 4 889.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone akende-ja välisuste valmistamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone akende-ja välisuste valmistamine, restaureerimine, transportimine ja paigaldamine, Kumna mõisa uuepeahoone akna- ja ustehingede valmistamine


Tuula küla kujundusprojekti koostamine

Taotleja: Mittetulundusühing Tuula Tutulus
Saue vald
Meede 1
Summa: 8 416.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe Ratsatalu parkimisplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 3
Summa: 19 250.00 €
Taotlemise aasta:

Alternatiivse transpordimudeli väljatöötamine

Taotleja: Mittetulundusühing Nõudereisid
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 15 818.00 €
Taotlemise aasta:

Lõppraporti vormistamine ja esitlus. Tulemuste analüüs ja vajaduste kaardistamine. Tasuvusanalüüs. Küsitluse läbiviimine 4 valla elanike seas.


Külakeskuse hoone ehitusprojekti koostamine

Taotleja: Tagadi Küla Selts
Saku vald
Meede 1
Summa: 9 449.00 €
Taotlemise aasta:

Geodeetilise alusplaani koostamine, külakeskuse hoone ehitusprojekti koostamine, maastikukujundusprojekti koostamine.


Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimine

Taotleja: Nabala Küla Mtü
Kiili vald
Meede 1
Summa: 26 946.00 €
Taotlemise aasta:

Detailplaneeringu koostamine


Vääna hoburtallide juurde parkla ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vääna Ratsakeskus
Harku vald
Meede 3
Summa: 22 799.00 €
Taotlemise aasta:

Teemapargi kontseptsiooni ja analüüsi tegemine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 9 681.00 €
Taotlemise aasta:

Teemapargi kontseptsiooni ja analüüsi tegemine. Kergliiklusteede kontseptsiooni kavandamine. Teksti -ja kaardiplanšettide valmistamine. Reklaammaterjali koostamine. Humala külas asuva roodukindluse koristamine.


Vanamõisa vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 22 812.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede ehitamine. Vanamõisa küla vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede projekteerimine.


Vääna tall-tõllakuuri Kõlakoja ehitamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 249.00 €
Taotlemise aasta:

Pargi pinnase tööde tegemine. heakorrastustööd

Taotleja: Ääsmäe Kultuuri Ja Spordi Sihtasutus
Saue vald
Meede 3
Summa: 14 332.00 €
Taotlemise aasta:

Pinnase tööde tegemine. Heakorrastustööd. Pargi elementide ostmine, transportimine  ja paigaldamine


Kurtna-Tagadi matkaraja maastikujundusprojekti koostamine

Taotleja: Tagadi Küla Selts
Saku vald
Meede 3
Summa: 3 726.00 €
Taotlemise aasta:

Kurtna-Tagadi matkaraja geo-aluse koostamine


Endise Kiili kolhoosikeskuse ruumide remontimine

Taotleja: Kiili Arengu Selts
Kiili vald
Meede 1
Summa: 19 301.00 €
Taotlemise aasta:

Kääri tee 51 puhkealale juurdepääsutee projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Rätsepa Infra
Kiili vald
Meede 3
Summa: 6 751.00 €
Taotlemise aasta:

Vabaõhulava ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Maidla Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 25 132.00 €
Taotlemise aasta: