LEADER strateegia periood 2023-2027+


TAOTLEMINE 2024


 1. taotlusvoor on avatud 08.-22.04.2024.
Sügisene 2. taotlusvoor on planeeritud 11.-25.11.2024.


Nelja Valla Kogu 2024. aastal avanevad LEADER toetusmeetmed ja meetmelehed:

Meede 1 Kogukondade arendamine (taotlusvooru eelarve 200 000 eurot)

Meede 2 Ettevõtluse arendamine  (taotlusvooru eelarve 100 000 eurot)

Meede 3 Piirkonna arendamine; ühisprojektid  (taotlusvooru eelarve 49 067 eurot)

Meede 4 LEADER-koostöö (taotlejaks vaid Nelja Valla Kogu) (2024 eelarve 65 422 eurot)
 

Iga toetusmeetme jaoks on koostatud vastav meetmeleht, mis sätestab detailselt meetme kirjelduse ja toetuse andmise tingimused.

Projektitoetuse taotlusi koos kõikide lisadokumentidega saab esitada AINULT elektrooniliselt läbi  e-PRIA keskkonna.

  • Kui taotleja ei ole PRIA klient, siis tuleb enne taotluse esitamist ennast kliendiks registreerida läbi e-PRIA
  • Avaldusi ei saa eeltäita, vormid avanevad täpselt taotlusvooru ajaks

Nelja Valla Kogu strateegia meetmete projektitoetuse andmiseks ettenähtud eelarve EAFRD vahenditest on 2024. a. 40% perioodi toetusmeetmete kogueelarvest, seega on avanevate projektitaotluse summa 654 227 eurot, millele lisandub 60 000 eurot ESF+ toetusmeetme rahalised vahendid sügiseses taotlusvoorus.


Lisaks veel taotlejale olulised materjalid:

Taotluste hindamine komisjonis toimub 25.05.-19.06.2024


Sügisel 2024 avaneb esmakordselt Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetusmeede „Sotsiaalse kaitse suurendamine“
Miniprojektide taotlusvooru täpne aeg, tingimused ja vajalik juhendmaterjal avalikustatakse peale seda kui antud meetme rakendusüksus Riigi Tugiteenuste Keskus on teinud rahastusotsuse Nelja Valla Kogu taotluse osas.


Info ja nõustamine telefoni ja e-posti teel või leppige kokku kohtumine NVK kontoris (Vaela Külakoda, Miku tee 7, Vaela küla, Kiili vald)

Rando Lai
NVK tegevjuht

Tel. 53 682023
info@4kogu.ee

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::