Kasulikud lingid, õppematerjalid

Leader ja PRIA

Vaata lisaks

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TOETUSE SAAJALE JUHENDMATERJALID

Juhendmaterjal maksetaotluse esitamiseks e-prias

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NÕUDED TÄHISTAMISEKS

Riigi Teataja, alusdokument tähistamiseks:  Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014-2020

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti Leader-logoga koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst “Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”:
Püstine eestikeelne värviline logo (194 kb, jpg)
Rõhtne eestikeelne värviline logo (169 kb, jpg)

Tegevusgrupi logo 
Logo Nelja Valla Kogu

Koostööprojekti logo
Logo Koostööprojekt "Arukad külad, nutikad kogukonnad"

Infosildil tuleb kasutada Euroopa Liidu Leader-logo koos Eesti Leader-logoga ja Euroopa Liidu embleemiga. Infosilt peab sisaldama ka tegevusgrupi nime.
Arvutis täidetav infosilt.

Logo ja embleem paigaldatakse:
plakatile, stendile, tahvlile, dokumendile, veebilehele, m-lahendusele, muule teabekandjale või objektile määruses sätestatud tingimustel ja korras.
Logo ja embleem paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
Kleebist kasutatakse järgmiselt:
1) väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26 × 45 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 45 × 26 millimeetri suurune kleebis;
2) suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70 × 120 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 120 × 70 millimeetri suurune kleebis.

Teavitus
Toetus üle 10 000 EUR – Plakat tegevuse või investeeringuobjekti asukohas
Toetus üle 50 000 EUR – Selgitav tahvel investeeringuobjekti või tegevuse asukohas

Plakat
Üle 10 000 eurot toetus: paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta logoga ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada
objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab
asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti.

Infotahvel
Kui toetus ületab 50 000 eurot: Tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga.
1) tahvel paigaldatakse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta, mis asub objekti küljes või objekti või tegevuse vahetus läheduses;
2) tahvlile paigutatakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast;
3) tahvlile märgitakse objekti või tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest;
4) tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit (NB! Ei ole A3!). Alati võib teha ka minimaalsest suurema plakati / tahvli.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Koolituse ja infopäevade materjalid

LOODE-EESTI INFOPÄEV

16.05.2023

..............................................................................................................................................................................................

HARJUMAA  VÄIKEETTEVÕTJATE  INSPIRATSIOONIPÄEV

22.09.2022 Kernu mõisas

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::