Tegevmeeskond

 

TEGEVJUHT Annika Jõks. 

Minu ülesanded on seotud põhiliselt tegevusgrupi haldamisega, strateegia rakenduskavade koostamise ja elluviimise ning seirega. Lisaks katsun panustada Leader Liidu tegevusse erinevates töörühmades osaledes. Oman nii ettevõtlus- kui andragoogi haridust ning pikaajalise LEADER ja alustava ettevõtluskonsultandi kogemuse ja täiskasvanute koolitusspetsialistina oskan pakkuda nõuandeid ettevõtlusprojektide koostamisel ja elluviimisel. Minu tööalaseks kireks on elusstiiliettevõtjad, inimesed, kes oma oskused, hobi ja armastuse soovivad äriliselt realiseerida. Seetõttu arvan, et ei oma tähtsust organisatsiooni vorm, vaid sisu. Ka vabaühenduses on võimalik pakkuda teenuseid/tooteid võrdväärselt äriühinguga. St, konkureerida teatud turusegmendis, luues eelkõige endale "mitteümbrikupalgaline" töökoht ja tubli tegevuse tulemusel palgata lisaks töötajaid. Ka hooajaline töökoht on minu arvates väärt töökoht. 

KONTAKTID: Telefon: 518 7480 (mob);   e-post: info@4kogu.ee

PROJEKTIJUHT Karet  Schönberg,

Koostööprojekti "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II-III etapp)" juht, Project Manager of a transnational cooperation project "Common Marketing of North West Estonia."

KONTAKTID +372 56 99 6567 karet@loode-eesti.ee