Ehitusseadustiku koolitus

Toimumisaeg

02.03.2017 Ehitusseadustiku koolitus Saku Raamatukogu konverentsisaalis

Koolitaja Tuulikki Laesson (koolitaja alates 2001.a., ehitusseaduse üks väljatöötajatest ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse väljatöötamise töögrupi liige, 2001.a. riigihangete seaduse väljatöötaja).

Koolituspäeva pikkuseks on 6 akadeemilist tundi. Koolituspäeval saavad osalejad teadmised seadusandlusest ning praktilisest tegevusest nii ehitus- kui ka kasutuslubade ja –teatiste taotlemisel.

Koolitusel kasutatakse nii loengu kui ka praktiliste harjutuste vormi.

10.00-11.30- loeng: ehitis, ehitamine, ehitusprojekt ja nendele esitatavad nõuded, sh planeeringutest ja projekteerimistingimustest tulenevad nõuded

11.30-11.45- kohvipaus

11.45- 13.15- loeng: omaniku kohustused, ehitus- ja projekteerimisettevõtjale esitatavad nõuded

13.15-14.00-lõuna

14.00-15.30-loeng: ehitus- ja kasutusteatised, ehitus- ja kasutusload, riiklik järelevalve.

Registreerimine on lõppenud

Osavõtutasu 25 eurot. NVK liikmetele tasuta.