Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse koosolek Vanamõisa seltsimajas kell 16.00-18.00

Päevakorras:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine. MTÜ Luige laat- Mart Põld; T&T Teraapia MTÜ - Evelin Vahter 
 2. 2017 I taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine
 3. Majandusaasta aruanne
 4. Nelja Valla Kogu seirearuanne 2015-2016  
 5. Harjumaa tegevusgruppide omavaheline koostöö ning koostöö HEAK-ga. 
 6. Osakoormusega töötaja värbamine. Vajadused, võimalused
 7. Koostööprojektid
 8. 2017 rakenduskava muudatused 
 9. ELARD ja ELL tegevused.
 10. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine. 
 • Nelja Valla Kogu 2016 a majandusaasta aruanne
 • Nelja Valla Kogu seirearuanne 2015-2016 Maaeluministeeriumile
 • Nelja Valla Kogu koostööprojektid
 • Ülevaade Nelja Valla Kogu tegevustest ja taotlusvoorudest
 • 2017 rakenduskava muudatused
 • Kohapeal esitatud küsimused