Pikendasime konkursi tähataega kuni 16.11.17! MTÜ Nelja Valla Kogu kuulutab välja konkursi kogukondadele väikeobjektide rajamiseks

Pikendasime konkursi tähataega kuni 16.11.17!

Seoses rahvusvahelise LEADER koostööprojektiga "FinEst Countryside – Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea Region" otsib Nelja Valla Kogu oma piirkonnas tegusaid kogukondasid, mis sooviksid kandideerida konkursil, mille tulemusena valmivad kogukonnaliikmetele ja külalistele elamust loovad avatud objektid.

Objektid luuakse koolituse käigus, kus osaleb vähemalt 12 inimest. Koolituse eesmärk on anda osalejatele õpivõimalus, luua kogukonda lisaväärtust ja tunda rõõmu isetegemisest (näiteks võib ehitada suitsuahju, kohalikust materjalist rajatisi vms).

Konkursil osaleja peab korraldama koolituse, mille raames väikeobjekt valmib, tagama koolitaja ning vajalikud materjalid. Koolituse eelarve ei saa ületada 2000 eurot.

Objekti kasutaja peab olema nõus, et objekti saab kasutada ka võimalikes kogukonnaturismi marsruutides.  Samuti võtab objekti kasutaja endale kohustuse hoida objekt korras ning hoolitsetud ja võimaldama objekti avaliku kasutuse. Samuti peab taotleja tõendama, et koht, kuhu väikeobjekt paigaldatakse, peab olema antud taotlejale õigluslikel alustel kasutamiseks või olema taotleja omandis.

Tingimused konkursil osalemiseks:

  1. Konkursi korras rajatav väikeobjekt peab olema rajatud  kuni kahepäevase koolituse raames Nelja Valla Kogu piirkonnas (Saku, Saue, Kiili, Harku).
  2. Konkursil osaleja peab esitama koolituse eelarve, mis sisaldab juhendaja tasu, materjalide kalkulatsiooni ja muid objekti rajamiseks vajalikke kulusid.
  3. Konkursil osaleja peab esitama väikeobjekti eskiisjoonise ja asendiplaani või detailse objekti kirjelduse.
  4. Osaleja peab olema peab olema juriidiline isik.

Konkursi edukalt läbinutega sõlmitakse kahepoolne (Nelja Valla Kogu ja konkursi võtja) leping koolituse läbiviimseks ja objekti haldamiseks. Juhul, kui objekt ei asu taotleja omandis, siis sõlmitakse taotlejaga kolmepoolne leping (Nelja Valla Kogu, maaomanik ja konkursi võitja).

Konkursi tähtajaks on 09.11.2017 kell 15.00. Dokumendid palume saata aadressile: info@4kogu.ee

 

Lisainfo Nelja Valla Kogust:

Annika Jõks

+372 5187480

annika@4kogu.ee

Jako Jaagu

+372 5230969

jako@4kogu.ee