Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse koosolek toimub elektroonselt, e-posti vahendusel

Päevakorras 2018 I taotlusvooru tehnilise protokolli kinnitamine