16 aprillil kinnitas NVK juhatus 2018 I taotlusvooru paremusjärjestuse

16. aprillil toimunud juhatuse koosolekul esitas MTÜ Nelja Valla Kogu hindamiskomisjoni esimees ettepaneku juhatusele kinnitada 2018 I taotlusvooru paremusjärjestus ning edastada taotlused koos rahastamisettepanekuga PRIAle

1. LAAGRI LIONS KLUBI  ühisprojekt "Kooskasvamine" toetuse summa 20 926.62  
2. HMKOOLITUS OÜ teadussiirde projekt  "Ettevõtlusele kaasa aitamine läbi Internetiturunduse koolituse" toetuse summa 10 108.20 
4 SIHTASUTUS REHE SELTSIMAJA ühisprojekt "Terviseteadliku kogukonna loomine" toetuse summa 29 603.55