NVK kuulutab välja 2018 II taotlusvooru

NVK kuulutab välja 2018 aasta II taotlusvooru. Mikroettevõtjad ja turismiarendajad saavad taotleda oma tegevuseks toetust

Ettevõtlus on Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas viimase kümne aasta jooksul jõudsalt arenenud. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1000 elaniku kohta on samal tasemel maakonna keskmisega ja ületab Eesti oma.  Kui suuremad ettevõtted tulevad reeglina ise toime, siis väiksematel puudub tihtilugu millegi uuega alustamiseks vajalik kapital.  Hoolimata ilusast looduskeskkonnast on turismi tähtsus piirkonnas väike - puudulik on turismialane infovahetus ja koostöö; mitmed suure potenstiaaliga turismiobjektid on korrastamata; piirkonnas on vähe majutus- ja toitlustuskohti.

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas tegutsevatel organisatsioonidel on võimalus taotleda LEADER programmist toetust nii mikroettevõtluse arendamiseks kui ka turismiteenuste arendamiseks.   

Mikroettevõtluse arendamiseks mõeldud meede on uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamiseks ning mikrotootmise arendamiseks. Meetmest toetatakse põhivara soetamist,  turundustegevusi, investeeringud hoonetesse ja taristusse. Toetuse maksimaalne summa 40 000, omafinantseering 40% projekti abikõlbulikust maksumusest.

Mõned näited toetatud projektidest:

Rasset OÜ Tagametsa Loovusmaja sai toetust keskküttesüsteemi rajamiseks, uue ahju, puupliidi ja puupliidi kubu soetamiseks, uute valgustite hankimiseks koosolekuruumi ja ateljeesse ning esitlustehnika hankimiseks koosolekuruumi. Projekti maksumus oli 29292,49 eurot, millest LEADER toetus 14 646 eurot,

OÜ Wilawander Niliske talu tootmise arendamine II Projekti maksumus 68556,00, LEADER toetus 38823,6 EUR

Turismiteenuste arendamiseks mõeldud meede on eelkõige turismiobjektide korrastamiseks ja rajamiseks ning turundustegevuseks. Toetuse maksimaalnse summa 100 000 eurot, omafinantseering 40%, mittetulundusühingutel 90% projekti abikõlbulikust maksumusest.

Mõned näited toetatud projektidest:   

MTÜ Tabasalu Looduspark sai toetust Tabasalu Looduspargi hooldustehnika soetamiseks 5997 eurot, projekti kogumaksumus 14620 eurot.

Küla Villa OÜ puhkekeskuse elektri ja küttesüsteemi parenduseks saadi toetust 14 716 eurot, projekti maksumus 24527 eurot.

Toetuse tingimuste kohta saab täpsemalt informatsiooni MTÜ Nelja Valla Kogu kodulehelt www.4kogu.ee

Infopäev koos äriplaani koostamise koolitusega 02. augustil, algusega kell 14.00 Küla Villas

Projektitaotluste esitamine 27.08-02.09.2018 läbi e-pria.

Info ja nõustamine:

Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel. 51 87 480, e-post info@4kogu.ee

Jako Jaago, NVK koordinaator tel: 523 0969 (mob); 6150369 (kontoris) e-post: jako@4kogu.ee