Koostööprojekt „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused” esimene inspiratsiooniväljasõit toimus 29. - 30. september 2017 Nelja Valla Kogupiirkonnas.

Koostööprojekt „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused” esimene inspiratsiooniväljasõit toimus 29. - 30. september 2017 Nelja Valla Kogupiirkonnas. Koostööprojekti tegevusi kaasrahastab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Väljasõit viis meid tutvuma Nelja Valla Kogu piirkonnas toetust saanud LEADER projektiga ning sealsete tegusate inimeste ja organisatsioonidega.

Reedel kohtusime esimenena Hüüru külaseltsi esindajatega. Külaselts tegutseb pika ajalooga Hüüru karjamõisas, mis on oma avara saali ja raamatukoguga kogukonnakeskuseks. Mõisas toimuvad mitmed huvitegevused ning aeg-ajalt on mõisas ka teatrietendused, kontserdid. Mõisapargis on vaba aja veetmise võimalused nii väikestele külaelanikele kui ka sportlikumatele kogukonna liikmetele.

Väljasõit kulges edasi Suurupi külla, kus asub Eesti vanimate tuletornide hulka kuuluv Suurupi tuletorn. 19.sajandi abihoonetest on tuletorni juures säilinud petrooleumiait, saun, kelder ja kuur. Ansambel on kultuurimälestisena riikliku kaitse all. Lisaks tuletorni külastusele saime võimaluse tutvuda ka renoveerimisjärgus oleva muuseum-külastuskeskusega.

Teel Väänasse tegime peatuse looduskaunil Türisalu pangal - Põhja-Eesti paekalda ühel mõjusamal ja paremini vaadeldavaimal loodusobjektil, mis kõrgub kuni 31 m kõrgusel.

Väänas tegime tutvust mõisa tall-tõllakuuri ja Vääna Seltsimajaga. MTÜ Vääna Selts jagas oma kogemust tall-tõllakuuri restaureerimisel. Ühtlasi tutvustati seltsi tegemisi – üheskoos tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, toimuvad infopäevad, arutelud ja koolitused ning erinevad huvitegevused. Vääna tall-tõllakuuris arutasime väljasõidul osalejatega Harjumaa arenguseminari korraldamist ning aktiivsete inimese tunnustamise vajadusi ja võimalusi. Jõuti ühisele arusaamisele, et arenguseminar on vajalik sündmus, mille raames saame ühiselt Harjumaal toimuvat esile tõsta, arutleda olulistel teemadel ning tunnustada aktiivseid inimesi ja põnevaid algatusi.

Edasi viis meie väljasõit Vanamõisa vabaõhukeskusesse, mille arendamine sai alguse juba 2001. aastal. Tänaseks on saanud Vanamõisa vabaõhukeskusest ümbruskonna inimestele mõnus vabaaja veetmise koht, kus käiakse koolide ja lasteaedade lõpupidusid ja piknikke pidamas, peredega puhkamas ja mängimas ning lihtsalt jalutamas. Karavanipargis jagub nii kõva- kui ka murukattega kohti 80 auto- ja haagissuvilale. Samuti on võimalus telkida ja kämpingus ööbida.

Vanamõisast edasi suundusime Kumnasse, kus külastasime Kumna mõisa. Mõisa taastamisel on abiks olnud ka LEADER meetme toetus. Mõisa saab rentida nii pidulike kui ka töiste ürituste pidamiseks.

Väljasõidu ööbimiskoht Endla talu on valminud 2008. aasta suvel ning hoonete ehitusel on kasutatud vaid kvaliteetseid ja loodussõbralikke ehitusmaterjale. Lisaks majutusteenusele on Enda talus võimalik rentida peoruume ja konverentsisaali ning tellida erinevaid aktiivtegevusi. Endla talus jätkus päeva esimeses pooles algatatud Harjumaa arenguseminari korraldamise arutelu. Lisaks tutvustas Nelja Valla Kogu oma piirkonnas toimuvat ning piirkonna arengustrateegiaga planeeritud tegevusi järgmisteks aastateks.

Laupäeva hommikul võttis meid Ääsmäe külaplatsil vastu Ääsmäe Külakogu. Lisaks piknikulaudadele, välikäimlatele, grillile, grillmajale, tantsuplatsile ja liivakastile on külaplatsil olemas ka seikluspark, millel saavad ronida ja möllata nii väikesed kui suured. Saime kuulda ka rajatavast külakeskuse projektist. Ääsmäe Külakogu tegemistega oli väga põnev tutvuda, nende aktiivsus ja tegutsemise julgus on kindlasti oluliseks eeskujuks teistele külaelu edendajatele.

Esko talus tegime tutvust tootmisega, vaatasime lehmi ja maitsesime talu toodangut. Talus toodetakse jäätist, juustu, kohupiima ja jogurtit, mida müüakse erinevates müügikohtades üle Eesti. Tootmisele lisaks pakub talu lasteaia- ja koolilastele külastusvõimalust ning ürituse korraldamiseks oma õunapuuaias asuvat hubast aiamaja.