Üldkoosolek

Toimumisaeg

MTÜ Nelja Valla Kogu juhtus kutsub kokku üldkoosoleku 14 veebruaril kell 18.00-20.30

Üldkoosolek toimub lummavalt kaunis Kumna mõisas

 

Üldkoosoleku päevakord:

18.00 Tervitusprogramm ja suupisted galeriis

18.30 koosolek II korruse saalis

1. 2018. a tegevusest kokkuvõtte tegemine, ülevaade käimasolevatest projektidest ja planeeritavatest tegevustest, 2018 rakenduskava muudatusettepaneku tegemine üldkoosolekule

2. NVK Strateegia vahehindamise tulemused. Strateegia muudatusettepanekud.

3. 2019. a taotlusvoorude avamine ja eelarve täpsustamine.

4. Audiitori kinnitamine 2018 majandusaasta aruande auditeerimiseks

5. 2019 tegevuskava

 

Üldkoosoleku materjalid edastatakse hiljemalt nädal enne koosolekut

 

Registreeru