NVK juhatuse ja strateegia vahehindamise töörühma õppereis

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu juhatuse ja strateegia vahehindamise töörühma õppereis

GAL XLOKK Foundation piirkonda

Taustinfo:

Malta TG peamised arengufookused:

  • Toetada väikesemahulisi kogukondlikke projekte, mis on olemuselt uuenduslikud;
  • Suurendada kohalike maakogukondade ja ettevõtlusvõrgustike suutlikkust teadmiste ja oskuste loomisel; 
  • Edendada innovatsiooni ja koostööd, et tegeleda kohalike arengueesmärkidega.

PROGRAMM

Tegevusgrupp korraldab õppereisi Maltale Bugibba piirkonda. Meid võõrustab kohalik tegevusgrupp GAL XLOKK Foundation. Õppereis on suunatud NVK juhatuse liikmetele ning strateegia vahehindamise töörühma liikmetele.

Õppereis toimub 09-12 aprillil ning eesmärkideks on:

  1. Kogemuste vahetamine mikroettevõtluse toetamise ja kogukonna investeeringuprojektide ja turismitoodete arendamise näidetel.
  2. Strateegia vahehindamise koosoleku tulemusena edasiste tegevuste planeerimine

Projektinäited, mida külastame

HAL FARRUG FAMILY PARK

THE SETTING UP OF THE GAL XLOKK TOURIST INFORMATION OFFICE (TIO)

ZEJTUN HERITAGE TRAIL

 

Kontakt ja info: Annika Jõks info@4kogu.ee 5187480