Infopäev ja koolitus 2019 taotlusvooru ettevalmistamiseks

Toimumisaeg

Olete oodatud 6. juunil kell 15-18, Tuula külakeskusesse infopäevale-koolitusele, teemaks äriplaani ja projektitaotluse koostamine Nelja Valla Kogu Leader-taotlusvooru jaoks.

KAVA:

1. Kuidas koostada head äriplaani ja milleks on seda tarvis LEADER toetuse jaoks?
- Esineb Jako Jaagu- atesteeritud ettevõtluskonsultant ja Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht.
- Sisu: Hea äriplaan on see, mis on koostatud investorile, kellelt raha soovid ja iseendale! Hea äriplaan sõnul lühike ja konkreetne, kus on aru saada, et taotleja on endale selgeks teinud, kuidas oma lahendusega turule jõutakse ehk kuidas ärini jõutakse. Lisaks on ka finantsprognoos realistlik ja ettevõttele jõukohane. Äriplaan on ju eeskätt mitte ainult hindamiskomisjoni töövahend, vaid ka ettevõtte tegevusplaan.

2. Praktika taotlemisel, elluviimisel ja PRIA kontrollil.
- Esineb Aule Kikas - Muraste rulapargi projektijuht, taotlejate tugija ja NVK juhatuse esimees.

3. MTÜ Nelja Valla Kogu 2019 aasta taotlusvooru info 
- esineb Annika Jõks - MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht.
- Sisu:
*Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine, mille kaudu toetatakse; uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist; mikrotootmise arendamist.
*Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine, mille kaudu toetatakse turismiteenuste arendamist; turismiobjektide korrastamist ja rajamist; turundustegevusi.
- Kuidas koostada nõuetekohast taotlust, nõuandeid projekti koostamiseks, ehk mille järgi ning kuidas hinnatakse projektitaotlust.
- E-pria esitlus ehk kuidas täita e-vormi.

Taotlusvoor avatud e-PRIAs on avatud 26. august - 01. september.

Registreerumine kuni 3. juuni e-posti teel info@4kogu.ee või kodulehe kaudu