Nõupidamine EstoPol projekti koostööleppe, ajakava ja tegevuste osas

Toimumisaeg

Nõupidamine toimub  veebi vahendusel kell 10.00-12.00