Üldkoosolek

Toimumisaeg

Üldkoosolek toimub Naagel, MTÜ Tooma Talumuuseumis (Leader projekt aastast 2012) algusega 17.00-19.00

Päevakava:

Kogunemine kell 16.45- kerge kehakinnitus 

1.Majandusaasta aruande kinnitamine

2.Ülevaade tegevusest 2019 I poolaasta

3.2019 II poolaasta tegevuskava

4.Strateegia vahehindamise kokkuvõte

Tooma talumuusemi peremees Toomas Välja tutvustab oma museaale, mis toimub mängulises võtmes, parimatele auhinnad!