Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju Koostöökogu aastalõpukoosolek

Toimumisaeg

Lääne-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu juhatuste ühine aastalõpukoosolek toimub 16.12.2019 kl 18-21 Keila-Joa lossi Schloss Fall.

Koosoleku ajakava:

18:00-19:00 piirkonna ühisturunduse näited ja arutelu:

*  Villuercas-Ibores-Jara Geopargi ja Otogno Magico näited - Aimur Liiva, Marti Rehemaa, Erik Sandla

* Peipsimaa ühisturundus - Kadi Ploom

* Sibulatee ühisturundus - Liis Lainesaar

19:00-20:00 õhtusöök

20:00-21:00 tegevusgruppide juhatuste koosolekud

NVK juhatuse koosoleku päevakorrapunkt:

2020 tegevuskava planeerimine

Palume registreerida alloleval registreerimisvormil hiljemalt 29.11.2019

https://vomentaga.ee/sundmus/laane-harju-koostookogu-ja-nelja-valla-kogu-juhatuste-aastalopukoosolek

Lisainfo: tegevjuht Annika Jõks 5187480