NVK seirereis

Toimumisaeg

MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse ja hindamiskomisjoni liikmed osalevad ellu viidud projektide ja rakendusperioodi lõppemisega seotud seirereisil 09.-10. juunil 2022.

09. juuni

1. Ääsmäe Külakeskusele heli-, valgus-, köögitehnika ning sisustuse soetamine

2. Voore mõisa ajalooraja lõpp-punkt "Voore mõisa häärberi kaasamine ja avamine külastajatele"

3. Voore mõisa kui tervikkompleksi avamine turistile

4. Harkujärve kirikusse turismiinfopunkti, majutuskohtade ja ühistegevuse ruumide ehitamine

5. Tabasalu Looduspargi hooldustehnika

6. Tilgu Merepääste Seltsis iseseisva merepääste võimekuse loomine - päästealuste ja isikukaitsevahendite soetamine

7. Suurupi- Kasevälja mänguväljak- spordiplats

8. Suurupi muuseum-külakeskus

9. Veematkade arendus Vääna-Jõesuus

10. Arboristi teenuse osutamiseks ja teenusele lisandväärtuse andmiseks vajalikud seadmed

11. Päike ja aed

12. Niliske talu tootmise arendamine

10. juuni

1. Helitehnika soetamine renoveeritud Hüüru mõisa kogukonnakeskusesse

2. Tegevuste väljaku rajamine Vanamõisa Karavanparki

3. SLS 3D-printimissüsteemi teenuse turule toomine

4. Klaasi- ja käsitööstuudio rajamine

5. Jalgpalliväljak Kangru noortele