Toimus Motivatsioonipäevak II, "Külastusettevõtlus, Jõelähtme valla näidetel"

13. augustil, toimus “Arukad külad, nutikad külad" koostööprojekti, 2. Motivatsioonipäevak, teemaks kogukondlik ettevõtlus, Jõelähtme valla näidetel. Koostööprojekt toimub Nelja valla Kogu, Kodukant Läänemaa ja Põhja-HArju Koostöökogu koostöös.

Motivatsioonipäevakul osalejad oli Kiili vallast Kangru Küla seltsist, Viimsi valla Äigrumäe külast, Harku valla Suurupi külast ja Harku aleviku külaseltsist, Läänemaalt Ristilt, Pusku külast ja Vormsilt, Rae vallast Suursoo külast ja Lagedi alevikust, Saue vallast Tuula külast ning Valingu ja Aila külaseltsist, Jõelähtme vallast Neeme, Ihasalu ja Liivamäe külast.

Kuulati ja vaadati Kostivere Kultuurimõisa, veedeti veidi aega Ajaveskis, meisterdati MERKUURi liikuvas töökojas, lõunatati Wana Kala Kõrtsis, maiustati ja vesteldi Neeme Pood, tutvuti Neeme Rannavalve Seltsi tegemistega, teritati meeli ja tajuti loodust Tajus, üllatuti @ROOTSI-KALLAVERE KÜLA MUUSEUMis.
Pildid motivatsioonipäevakust leiad SIIT.

Järgmine motivatsioonipäevak, toimub Kodukant Läänemaa piirkonnas 24. septembril, teemaks on  “Vabaühendused loodusturismi eestvedajatena”

 

Projekti üldeesmärk:
Tegevusrühmade piirkonnas arukate külade võrgustiku loomine, piirkonna külade/kogukondade võimestamine, kogukonna eestvedajate motiveerimine, võrgustumine ja kogemuste vahetamine.

Projekti otsesed eesmärgid:
1. tegevusrühmade piirkondades luuakse arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) võrgustikuga;
2. iga tegevusrühm korraldab oma piirkonna külade võimestamiseks lisategevusi, et meie kogukonnad oleksid omanäolised, säilenõtked, innovaatilised ning isemajandava võimekusega. Kogukonnad näevad oma piirkonna arenguvõimalusi ja osakavad neid arukalt oma kasuks rakendada;
3. kogukondade eestvedajad on motiveeritud ja teadlikud uutest rakenduslikest lahendustest;
4. võrgustumisürituste ja kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade kontseptsiooni piirkonnas ning edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele;
5. LEADER tegevusrühmad omandavad kogemusi, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada ning saavad vajadusel planeerida jätkutegevusi uueks programmperioodiks 2024-2027.

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu (juhtpartner), MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa

Periood: aprill 2023 – detsember 2024