„Porikuu sündmuste mitmekesistamine 2023“ vihmavarjuprojekti taotluste vastuvõtmine 28.08- 10.09

28. augustistist kuni 10. septembrini 2023. a on avatud taotluste vastuvõtt Nelja Valla Kogu ühisprojekti „Porikuu sündmuste mitmekesistamine 2023“ vihmavarjuprojektidele, mis viiakse ellu Porikuu festivali raames.

Porikuu festival on Loode-Eestis kulgev elamusfestival, mis pakub erinevaid elamusi Pealinnast kuurortlinna Haapsaluni välja. https://www.porikuu.ee/ Registreeri oma sündmus  https://forms.gle/mCxjRj64pb85N9AJA

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) minimaalne toetuse summa on 300 eurot, maksimaalne 1000 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest. 

Vihmavarjuprojekti elluviija on taotleja.  Peale avatud läbirääkimisi tegevuskava ja eelarve osas kinnitatakse taotlus Porikuu festivali raames sündmuse korraldamiseks NVK juhatuse poolt 11. septembril

Tegevuste rahastamiseks esitatakse Nelja Valla Kogule arve 90% ulatuses.

Vihmavarjuprojektide vastuvõtmine toimub jooksvalt 28. augustist kuni 10. septembrini aastal 2023 e-kirja teel info@4kogu.ee

Toetuse saajad  

  • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)

Nõuded toetuse saajale

  • Tegevused viiakse ellu NVK tegevuspiirkonnas-

Saku, Saue, Kiili ja Harku vallas.

  • Taotleja peab esitama taotlemise hetkel kehtiva liikmete nimekirja  (v.a usulised ühendused)

Toetatavad tegevused:

  • Koolituste, õpitubade, kultuuriürituste ja teiste sündmuste korraldamine Porikuu festivali raames
  • Tegevuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja väikevahendite soetamine

Mitteabikõlbulikud tegevused:

  • Investeeringud, sh remondi- ja ehitustööd
  • KOV tegevustoetuse vms toetus vihmavarjuprojekti toetusega samale tegevusele
  • Vastavalt Leader määrusele ei saa toetust taotleda Saue linnas läbiviidavatele tegevustele ja endises Kernu ja Nissi vallas, mis kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi piirkonda

Esitatavad dokumendid

  1. Toetuse taotluse avaldus NVK vormil, mis esitatakse e-kirja teel hiljemalt 10.septembriks 2023. a

 

Info: Annika Jõks
tegevjuht
Telefon: 518 7480 
E-post: info@4kogu.ee