2024. aasta taotlusvoorud


Nelja Valla Kogu avab 2024. aastal 2 taotlusvooru.

1. taotlusvoor on avatud 08.- 22.04.2024
2. taotlusvoor on planeeritud 11.- 25.11.2024

*Kuna hetkel on muutmisel LEADER määrus ja taotluste esitamise e-PRIA keskkonnas võib tekkida veel täiendusi ja tõrkeid, siis jätab Nelja Valla Kogu endale õiguse taotlustähtaegasid pikendada kui sisuliselt või tehniliselt on see vajalik.

 

Taotlejaid ootame infopäevadele:

 • 5. märtsil kell 18.00 Saku Gümnaasiumis
 • 7. märtsil kell 18.00 Hüüru mõisas

Palun registreerige ennast infopäevale SIIN

MEETMED

Nelja Valla Kogu 2024. aastal avanevad LEADER toetusmeetmed ja meetmelehed:

 • Meede 1 Kogukondade arendamine (taotlusvooru eelarve 200 000 eurot)
 • Meede 2 Ettevõtluse arendamine  (taotlusvooru eelarve 100 000 eurot)
 • Meede 3 Piirkonna arendamine; ühisprojektid  (taotlusvooru eelarve 49 067 eurot)
 • Meede 4 LEADER-koostöö (taotlejaks vaid Nelja Valla Kogu) (2024 eelarve 65 422 eurot)
   

Iga toetusmeetme jaoks on koostatud vastav meetmeleht, mis sätestab detailselt meetme kirjelduse ja toetuse andmise tingimused.
Tutvumiseks klõpsa meetmel.
 

Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka:

 • LEADER määrus nr 29 (jõust. 31.05.2023) NB! Uuenenud määrus! Võrreldes varasemaga on toimunud palju muudatusi! Projektitoetuse taotlejaid puudutavad nõuded alates peatükist 6!
 • Nelja Valla Kogu ÜHISSTRATEEGIA 2023–2027+

TAOTLEMINE

Projektitoetuse taotlusi koos kõikide lisadokumentidega saab esitada AINULT elektrooniliselt läbi  e-PRIA keskkonna.

 • Kui taotleja ei ole PRIA klient, siis tuleb enne taotluse esitamist ennast kliendiks registreerida läbi e-PRIA
 • Avaldusi ei saa eeltäita, vormid avanevad täpselt taotlusvooru ajaks

e-PRIA vormi täitmise juhend

Tutvu PRIA lehel ABIKS TAOTLEJALE
e-PRIA tehniline tugi : 737 7677

Info ja nõustamine:

Rando Lai
NVK tegevjuht

Tel. 53 682023
info@4kogu.ee