Nelja Valla Kogu üldkoosolek

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu üldkoosolek toimub
13. märtsil 2024 kell 18.00
Vaela Külakojas

(Miku tee 7, Vaela küla, Kiili vald, 75413)
 https://vaelakulakoda.ee/.

Vaela Külakoja hoone on nüüd ka Nelja Valla Kogu uueks kontoriks.
 

Koosoleku päevakord:

  1. Nelja Valla Kogu koostööprojekti algatamine (Porikuu festival);
  2. Koostööprojekti „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ projektijuhi määramine ja tema töötasu otsustamine;
  3. Nelja Valla Kogu juhatuse liikmete hüvitiste muutmine;
  4. Nelja Valla Kogu 2024. a. 1. taotlusvooru toetusmeetmete tutvustamine;
  5. Info ja kohapeal algatatud teemad.

Kolm esimest päevakorra punkti nõuavad NVK põhikirja ja/või Leader määruse kohaselt üldkoosoleku poolset otsust.

Koosoleku materjalid saadame teile hiljemalt 7. märtsil 2024.
 

Palun andke oma osalemisest teada info@4kogu.ee hiljemalt 10. märtsiks.

Teie kõigi osalemine on väga vajalik.
 

Juhul kui teie organisatsiooni otsustusõiguslik isik (nt. juhatuse liige) ei saa ise osaleda, siis võite te kedagi teist volitada koosolekul hääleõiguslikult osalema. Sel juhul on vajalik paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud volitus, mis hiljemalt koosoleku alguseks on koosoleku juhatajale esitatud.