2017 aasta I taotlusvoor

MTÜ Nelja Valla Kogu alustab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2017. aasta rakenduskava meetmele.

Meede 2: kogukonna ühistegevuste arendamine

Taotlusvoor on avatud 27. – 31. märts 2017 (taotlemine e-pria kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamine toimub 18.-28.04.17.

Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info kodulehel www.4kogu.ee rubriigis TAOTLEMINE.

Infopäevad:

07. veebruar kell 18.00 Hüüru mõisas

09. veebruar kell 18.00 Saku Pruulikoja nõupidamiste saalis

 

Info ja nõustamine:

615 0369, e-post info@4kogu.ee