Leader meede

LEADER* on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna arengustrateegia kaudu ning on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike.

Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info kodulehel www.4kogu.ee  rubriigis TAOTLEJALE

Info ja nõustamine:

Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel. 51 87 480, e-post info@4kogu.ee