Leader meede

LEADER* on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna arengustrateegia kaudu ning on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike. 

Valmistume uueks perioodiks 2023-2027. 

NVK LEADER-piirkonna ühisstrateegia koostamise koosolekute ja muude sündmuste materjalid nt esitlused ja memod on leitavad siit:

02. juuni NVK LEADER-piirkonna ühisstrateegia koostamise ettekanne 

02. juuni NVK avakoosoleku memo ja kokkuvõte ajurünnakust