Leader meede

LEADER* on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna arengustrateegia kaudu ning on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike. 

Valmistume uueks perioodiks 2023-2027. 

NVK LEADER-piirkonna ühisstrateegia koostamise koosolekute ja muude sündmuste materjalid nt esitlused ja memod on leitavad siit:

25. mai strateegia juhtrühma koosoleku memo

02. juuni NVK LEADER-piirkonna ühisstrateegia koostamise ettekanne 

02. juuni NVK avakoosoleku memo ja kokkuvõte ajurünnakust

09. juuni strateegia juhrühma koosoleku memo

29. juuni strateegia juhtrühma koosoleku memo

30. september juhrrühma koosoleku memo

10. oktoober laiendatud juhtrühma ja juhatuse koosoleku poolt ja 26. oktoobril üldkssoleku poolt heaks kiidetud starteegia kavand